Місія, візія, цінності школи

Cтерченська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Глибоцької сещної ради Чернівецької області заснована у 1894 р.
Спочатку школа мала статус початкової. З 1954 року по 1973 рік – восьмирічна школа, з 1973 року – середня.

МІСІЯ ШКОЛИ:

Створити для дитини, для прояву її індивідуальності відповідний
освітній простір,  «царину свободи і творчості», «поле тяжіння»
до духовно – моральних цінностей, до здорового способу життя,
поле працелюбності, на яких панує порядок і безпека

 

НАШІ ЦІННОСТІ:

        – здоров’я, здоровий спосіб життя;

       – безпека життя;

       –  працелюбність;

      – духовно –  моральні цінності;

      –  свобода і творчість;

     – уміння вчитися впродовж життя.

 

ВІЗІЯ ШКОЛИ:

 ШКОЛА – осередок розвитку особистості, місцевої громади;

– ВИПУСКНИКИ :

  • готові до самостійного життя та діяльності;
  • відповідальні громадяни, які діють керуючись духовно-моральними цінностями та навичками здорового способу життя;
  • працелюбні

МЕТА ШКОЛИ:

Ефективно формувати ключові та предметні компетентності учнів, створити необхідні умови для формування духовних і моральних потреб, почуттів, звичок та здорового способу життя.

 

Для досягнення визначено такі ЗАВДАННЯ:

– сформувати безпечний психологічно комфортний, розвиваючий, креативний, мотивуючий до навчання та самопізнання простір, ефективний для реалізації поставленої мети; 

 

– створити належні та безпечні  матеріально-технічні умови для організації навчально-виховного процесу;

 

– забезпечити безперервний професійний та особистий розвиток педагогів.